DOLAZE VAM POSLOVNI INO PARTNERI?
Zašto da pored redovnih obaveza trošite vreme na:


koordinaciju sa ambasadama
rezervacije hotela, restorana
iznajmljivanje stanova
doček i ispraćaj na aerodromu
obezbedjivanje turističkih vodiča za razgledanje grada
rezervacije karata za kulturna dešavanja ili sportske manifestacije kupovinu poklona i dobijanje dozvola za iznošenje poklona iz zemlje

"UMESTO DA KOORDINIRATE SA DESETINAMA RAZLIČITIH AGENCIJA – IZABERITE JEDNOG ČOVEKA" Detaljnije >>>

Pošalji razglednicu:Pošalji razglednicu:


UPOZNAJTE SRBIJU!!!
-- TOP TURE po Srbiji --

Upoznajte:
MANASTIRE SRBIJE
Fruškogorski manastiri
Lazarica
Ljubostinja detaljnije >>>


Upoznajte:
ISTOCNU SRBIJU
Ostaci rimskih gradova
Golubac
Lepenski Vir >>>

NIŠKA BANJAPoložaj, klima:
Niška Banja se nalazi na jugoistoku Srbije. Leži u podnožju Koritnika, ogranka Suve Planine, na nadmorskoj visini od 248 m.,250 km juzno od Beograda.Klima Niške Banje je umereno-kontinentalna.

Prirodni lekoviti faktori:
Voda dva topla radioaktivna vrela

Indikacije:
bolesti lokomotornog aparata (zapaljenski, vanzglobni, degenerativni i metabolički reumatizam, sistemske bolesti vezivnog tkiva, osteoporoza)
kardiovaskularne bolesti (koronarna bolest, arterijska hipertenzija, srčane mane, bolesti perifernih krvnih sudova)
stanja posle hirurške revaskularizacije miokarda, kao i stanja nakon operacija na otvorenom srcu
rehabilitacija bolesnika posle ugrađivanja endoproteze kuka i kolena
posttraumatska stanja
stanja posle oštećenja centralnog i perifernog motornog neurona
zapljenski i funkcionalni sterilitet
bolesti respiratornih organa

Kulturno-istorijski spomenici u okolini:
Niška Banja je bila poznata još u vreme starih Rimljana. Na putu između Niša i Banje je Čuvena Ćele kula.

Prirodne vrednosti u okolini:
Veoma lepo uredjen banjski park se prostire na oko 5 ha, a u neposrednoj blizini je i park-suma Koritnik, sa uredjenim trim stazama. Tu je i poznata Sicevacka klisura, a mogu se posetiti i Bojanine vode.

Povratak na stranu: BANJE U SRBIJI

Question:office@BeoAssistant.com Telephone: +381 60 55 45 001; +381 60 55 45 002
Copyright © BeoAssistant 2010 All rights reserved. Design byTT Group