CITYBREAK – 3 DANA

BEOGRAD - Grad na rekama

DAN 1 | DAN 2 | DAN 3

DAN 3


Nastavak upoznavanja Poredjenje sa stila života i arhitekture sa turskom vladavinom sa kojom su se turisti upoznali prvog dana

Nacionalni park Fruška gora - Fruškogorski manastiri

Nacionalni park Fruška gora se nalazi 50 km severno od Beograda. Park ima preko 1500 vrsta flore i preko 50 zaštićenih biljnih vrsta. Bogata je raznim vrstama divljači, naročito u delu pored reke Dunav, kao što su : divlja svinja, jelen lopatar, muflon i druge vrste.

Na Fruškoj gori se nalazi i 16 manastira, podignutih u kasnom srednjem veku, kada se težište srpske kulture pod naletom Turaka premestilo u ondašnju južnu Ugarsku.

Sremski Karlovci

Živopisni gradić okružen vinogradima smešten je na obroncima Fruške Gore, na 57-om kilometru od Beograda, a na 11-om od Novog Sada Više od dva veka ovaj gradić bio je sedište duhovnog, političkog i kulturnog života srpskog naroda u Austro-Ugarskoj. Sremski Karlovci imaju veliki značaj u srpskoj istoriji, kulturi i duhovnosti. Kroz Karlovce su prolazili Grci i Kelti. Rimljani su ovde gradili strateški važne saobraćajnice duž utvrđenja podignutih uz obalu Dunava. Oni su vrlo rano spoznali da je ovaj kraj pogodan za gajenje vinove loze. Marko Aurelije Prob je presadio vinovu lozu u okolini Divoša.

Tako je vladavina Rimljana ovim krajevima označila i početak vonogradarstva. Sremski Karlovci se i danas nalaze na karti Puteva vina kroz Srbiju. U narednim vekovima Karlovci su bili na udaru Istočnih Gota, Gepida, zatim i Turaka. Na kraju Velikog bečkog rata (1683-1699), posredovanjem Engleske i Holandije, izmedju Austrije, Poljske i Venecija sa jedne, i Turske, sa druge strane, sklopljen je u svetu poznati Karlovački mir. Karlovački mir je prvi put u istoriji vođen za okruglim stolom kako nijedna pregovaračka strana ne bi bila u prednosti. Čak je i baraka u kojoj su se odvijali pregovori imala četiri ulaza kako bi svi učesnici mogli istovremeno da uđu. Nakon potpisivanja mira Turci su potisnuti sa ovog područja, a istorija grada se sve češće vezuje za Habzburšku monarhiju.

Novi Sad


Novi Sad je važan privredni, kulturni i turistički centar na Dunavu. Istorija ovog grada započinje još u bronzano doba. Prvobitna naselja su nastala na tlu današnje tvrđave Petrovaradin koja se nalazi na desnj obali Dunava, odmah pored grada. Prvo utvrđenje su stvorili Kelti u IV veku p.n.e. Zabeleženo je da su nakon Kelta ovde i Rimljani podigli svoje utvrđenje Cusum, koje je palo pod najezdom Huna. U V veku ovde dolaze Vizantijci. Oni će sagraditi tvrđavu poznatu pod imenom Petrikon. U VI veku se u ove krajeve doseljavaju i Sloveni.

U novijoj istoriji grad je bio pod vlašću Turaka, Austrije i Mađarske. Svakako je bitna 1748.godina kada je carica Marija Terezija izdala povelju kojim je grad proglašen slobodnim gadom i nazvan NEOPLANTA. Srpski prevod ovog naziva je Novi Sad. U neposrednoj blizini gradu smešten je najatraktivniji spomenik istorije i kulture Novog Sada – Petrovaradin. Petrovaradin je tvrđava koju su Austrijanci podigli kako bi ojačali odbranu od Turaka. Tvrđava je građena u periodu od 1692. do 1780 godine po konceptu francuskog arhitekte markiza Sebastijana Vobana. Na tvrđavi se odigrala i čuvena bitka u kojoj je austrijski princ Eugen Savojski 1716.godine potukao tursku vojsku.Sve do 1918.godine tvrđava je bila sedište austrougarske vojske.

Ručak na Salašu

Idealan predah od urbanog života možete doživeti na Vojvodjanskim farmama ili “salašima”. Locirani su izvan sela, udaljeni od prometnih drumova i sadrže kuću i okućnicu koju čine štale, čardaci, torovi, voćnjaci i vinogradi.

Mnogi od salaša danas su preuredjeni i prilagodjeni savremenim potrebama pa imaju bazene, ergele, sportske terene, ribnjake i druge rekreativne sadrzaje predstavljajući prave male resorte u ravnici. Na nekim salašima porodice i dalje žive kao i nekada kako su njihovi preci. Na salašima vam se pruza mogućcnost da uživate u domaćim specijalitetima, vinima i nezaboravnom gostoprimstvu vaših domacina. Ne propustite takav doživljaj!

Noćenje na Paliću

Palić se nalazi između dve reke – Dunava i Tise, nedaleko od granice sa Mađarskom. Nekadašnje seoce je godinama preraslo u vrlo moderno I popularno odmaralište sa jezerom.

Još početkom XIX veka znalo se da je voda Palića lekovita, a već sredinom veka je izgrađeno i prvo banjsko kupatilo. Uređenje prelepog parka, po uzoru na engleske vrtove, započeto je 1842. godine. Visoki rejting jezera Palić i danas čuvaju uređene plaže, sportski tereni, zološki vrt, kao i Međunarodni filmski festival „Palić“.

DAN 1 | DAN 2 | DAN 3

Question:office@BeoAssistant.com Telephone: +381 60 55 45 001; +381 60 55 45 002
Copyright © BeoAssistant 2010 All rights reserved. Design byTT Group